Stichting DutchGalgoLobby is op 4 april 2011 opgericht en heeft derhalve een verlengd boekjaar 2011/2012 achter de rug. DutchGalgoLobby heeft in deze periode fondsen geworven en verschillende acties en activiteiten ontplooid.

Wij willen alle donateurs, sympathisanten en vrijwilligers graag inzage geven in de inkomsten, activiteiten en bestedingen van onze stichting zodat zij zich zelf kunnen overtuigen van van de effectiviteit en efficiëntie van onze stichting

Natuurlijk staan wij open voor uw suggesties.

Click hier voor het jaarverslag 2011/2012