DutchGalgoLobby heeft een billboard gesponsord om in Spanje aandacht te vragen voor de Galgo Español. Het billboard is door DutchGalgoLobby ontworpen en zij hebben voorts de plaatsing en het onderhoud gefinancierd. Begin oktober is het billboard geplaatst.

Het billboard geeft aan dat de Galgo een hond is om van te houden. Het plaatsen gebeurde onder regie van Galgos del Sol die natuurlijk goed bekend is met de Spaanse regelgeving en de juiste locaties weet te vinden. Het billboard staat op een opvallende locatie, vlakbij de IKEA vestiging in Murcia.

DutchGalgoLobby probeert met dit soort ‘publieks-vriendelijke’ acties de publieke opinie in Spanje te beïnvloeden.

Immers; juist vanuit de Spaanse bevolking heeft het bestrijden van de Galgomishandeling de grootste kans op succes.

In de toekomst zal DutchGalgoLobby meer van deze billboards plaatsen, in nauwe samenwerking met Galgos del Sol.

Natuurlijk kost een groot billboard veel geld. Uw bijdrage aan een billboard wordt dan ook zeer op prijs gesteld.

Click hier voor een leuke puzzel met het billboard als onderwerp!