Op maandag 15 juli sloot de Schriftelijke Verklaring over de onmiddellijke beëindiging van de mishandeling van windhonden in Europa.
Naast foto-campagnes zijn meer dan 200.000 brieven verstuurd aan de Europarlementariërs met het verzoek de Schriftelijke Verklaring te ondertekenen. Het blijkt dat acties tegen het martelen van windhonden in Europa een grote

Op 11 juni organiseerde Michèle Striffler in Straatsburg een debat over de Geschreven Verklaring. Naast Greyhounds Rescue België vertegenwoordigde voorzitter Hervé Marysael ook de Stichting DutchGalgoLobby, waarvoor onze dank

maatschappelijke draagkracht hebben. De brievenactie heeft er toe geleid dat verschillende Europarlementariërs overspoeld werden met brieven en verzocht hebben de actie te staken.
Uiteindelijk hebben 217 Europarlementariërs getekend. Helaas is dit aantal onvoldoende om de verklaring aan te nemen.

Toch vinden wij het resultaat een duidelijke aanklacht tegen landen als Spanje, Ierland en het Verenigd Koninkrijk die door deze martelingen enorm tekortschieten in het naleven van de Europese dierenwelzijnswetgeving.

Nagekomen bericht: Er wordt nog een poging gedaan om de termijn van de schriftelijke verklaring te verlengen. Wij houden u op de hoogte!