Te laat en verkeerd, met verraad en trouweloosheid, zo heeft de Andalusische Bipartito de tekst opgesteld van “De Verordening ter oprichting en regulatie van de Andalusische Adviesraad ter Bescherming van Huisdieren”. Volgens ASANDA (Asociación Andaluza para los Defensa de los Animales) toont de Verordening de totalitaire houding van de Andalusische regering aan.

Lees hier het persbericht van Asanda (Nederlandse vertaling)