DutchGalgoLobby heeft haar lobby-activiteiten versterkt door een bezoek te brengen aan de Partij voor de Vrijheid en de Partij voor de Dieren.

Wilma van der Wel en Ed van Dort hebben gesproken met PVV tweede kamerlid Dion Graus en zijn beleidsmedewerkers van de Partij voor de Vrijheid. Onderwerp van gesprek was de aanpak van DutchGalgoLobby, de Galgo problematiek in Spanje en specifiek de problematiek rond windhonden in Nederland. DutchGalgoLobby wil deze onderwerpen steviger op de agenda van de Nederlandse politiek krijgen om zodoende vervolgens op Europees niveau de mishandeling van windhonden breder onder de aandacht te krijgen.

Dion Graus is dierenliefhebber en een fervent voorvechter van dierenrechten en verdedigt de rechten van de dieren met hand en tand in de Nederlandse politiek. Hij schuwt confrontaties niet en hij is voor DutchGalgoLobby dan ook een serieuze gesprekspartner.

Na het gesprek bij de PVV zijn wij het gesprek aangegaan met Jennifer Bloemberg van de Partij voor de Dieren. Tijdens dit gesprek hebben wij de genoemde onderwerpen nogmaals onder de aandacht gebracht.

DutchGalgoLobby heeft een onderzoeksrapport, waarin inhoudelijk ook op de windhondenproblematiek in Nederland wordt ingegaan, aangeboden aan beide partijen. Het rapport is opgesteld in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Asiel Windhonden (NVAW, www.nvaw.nl).

Het heeft ons positief verrast dat, hoewel beide partijen een verschillende politieke insteek hebben, de aandacht voor de windhondenproblematiek in Spanje en ook in Nederland bij zowel de PVV als de PvdD groot en oprecht is.

Wij willen beide partijen hartelijk danken voor ‘het luisterend oor’ en hun tijd.

De volgende stap is het aanbieden van het rapport aan de overige politieke partijen in Nederland.

Wij houden u op de hoogte van de vorderingen.

Click hier voor meer acties (in het verleden)