DutchGalgoLobby heeft door middel van een artikel in het Spaanse weekblad ‘Hallo’ de Galgo problematiek onder de aandacht gebracht van de Nederlanders aan de Spaanse Costa’s. Het weekblad ‘Hallo’ wordt, met een oplage van 8000 exemplaren, verspreid onder de Nederlanders die woonachtig of op vakantie zijn aan de Spaanse kust.

DutchGalgoLobby streeft ernaar om ook in Spanje de maatschappelijke discussie aan de gang te krijgen door publicaties en politieke druk.

<Click hier>  voor het artikel in de ‘Hallo’ van 29 februari 2012