Over Ingrid vd Linden

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Ingrid vd Linden has created 149 blog entries.

23 juli 2013: David Brennan springt uit een vliegtuig!

2019-11-14T12:09:18+00:00

Al maandenlang schrijft Beryl Brennan columns voor onze website. Haar inzet voor de Spaanse Galgo is enorm en zij is een bron van waardevolle informatie voor ons. Op 23 juli springt haar man David met parachute uit een vliegtuig om fondsen te werven voor Pepis Dog Refuge in Sevilla.

Deze hondenopvang heeft zwaar te lijden gehad onder de extreme weersomstandigheden in Spanje in deze winter. De woning is onbewoonbaar en het is noodzakelijk dat de opvang verplaatst naar hoger gelegen terrein. Hiervoor is € 5000 nodig. Daarnaast is de electriciteits generator door de weersinvloeden ‘overleden’ en moet worden vervangen. Dit kost nog eens € 1000.

David springt op 23 juli uit een vliegtuig boven La Rochelle in Frankrijk. Hij voert deze sprong uit als eerbetoon aan zijn vriend Charlie Brannan die deze sprong voor zijn 80e verjaardag op het programma had staan maar helaas in februari is overleden.

Alle hulp is welkom en DutchGalgoLobby steunt deze actie ook!

Sponsor David via Youcaring!

23 juli 2013: David Brennan springt uit een vliegtuig!2019-11-14T12:09:18+00:00

June 25th 2013: Volunteers donate dog food

2019-11-14T12:09:18+00:00

Two volunteers of DutchGalgoLobby have donated 300 kg dog food to DutchGalgoLobby with the request to deliver the shipment to a good location in Spain. One of the board members of DutchGalgoLobby delivered the shipment at Galgos Del Sol during her holiday in Spain.

Clearly the gift was highly appreciated by DutchGalgoLobby and Galgos Del Sol!

June 25th 2013: Volunteers donate dog food2019-11-14T12:09:18+00:00

9 juni 2013: DutchGalgoLobby neemt deel aan manifestatie Barcelona

2019-11-14T12:09:18+00:00

Op 9 juni om 11:30 uur vond er in Madrid en Barcelona gelijktijdig een demonstratie plaats, waarmee de tweede Internationale Manifestatie in Straatsburg, georganiseerd door de CREL, werd bijgestaan.

Deze demonstratie was georganiseerd door PACMA (de diervriendelijke politieke partij van Spanje). Een mooie delegatie Galgo’s en hun baasjes en andere sympathisanten uit binnen- en buitenland hadden zich voor de gebouwen van de Europese Commissie in Madrid en Barcelona verzameld om de situatie van de Galgo’s en podenco’s onder de aandacht te brengen en het belang van de Geschreven Verklaring 0006/2013 te benadrukken.

DutchGalgoLobby was bij deze demonstratie aanwezig hetgeen resulteert in de bijgaande foto-impressie. (click op de foto’s voor een vergroting)

9 juni 2013: DutchGalgoLobby neemt deel aan manifestatie Barcelona2019-11-14T12:09:18+00:00

21 juni 2013: Partij voor de Dieren steunt Geschreven Verklaring

2019-11-14T12:09:18+00:00

Op 21 juni heeft de Partij voor de Dieren door middel van een twitterbericht aandacht gevraagd voor steun aan de Geschreven Verklaring 0006/2013. Door dit bericht zijn vele duizenden volgers van de Partij voor de Dieren gewezen op het belang van het sturen van verzoeken naar de Europarlementariërs  om zodoende de vereiste meerderheid in het Europees Parlement te verkrijgen.

 

21 juni 2013: Partij voor de Dieren steunt Geschreven Verklaring2019-11-14T12:09:18+00:00

1 mei 2013: Help ons de Europarlementariërs te benaderen

2019-11-14T12:09:18+00:00

U kunt NU iets doen!

Het “Collectif du Protection des Levriers”, waar Greyhounds Rescue Holland één van de initiatiefnemers van is, heeft bereikt dat Mevrouw Michèle Striffler, Frans lid van het Europees Parlement, een Schriftelijke Verklaring heeft ingediend. Hierin wordt aan de Europese Commissie de onmiddellijke beëindiging van de mishandeling van windhonden in Europa gevraagd. Windhonden moeten als huisdieren worden beschouwd en op passende wijze worden beschermd. De Commissie wordt verzocht er alles aan te doen wat in haar vermogen ligt om de correcte toepassing door de lidstaten van de EU-wetgeving op het gebied van dierenwelzijn te waarborgen en concrete acties aan te bevelen die erop zijn gericht onmiddellijk een einde te maken aan de wreedheden tegen windhonden in Europa.
Hiermee zou een einde komen aan de verschrikkelijke situatie waarin de Spaanse greyhounds (Galgos) en de greyhounds in Ierland en Engeland moeten leven en sterven.

De verklaring is door negen andere Europarlementariërs mede ondertekend.
Wanneer een meerderheid van het Europees Parlement tekent wordt de Geschreven Verklaring doorgestuurd naar de EU Commissie voor vervolgactie en officieel opgetekend.

In naam van het Collectif heeft Greyhounds Rescue Holland, met de hulp van GINN en de Stichting DutchGalgoLobby meer dan 300 brieven gestuurd aan de Europarlementariërs van de Noord-Europese landen om hun steun te vragen door het plaatsen van hun handtekening voor de Schriftelijke Verklaring 0006/2013.

Wij vragen uw hulp!

Als u clicked op de onderstaande adressenlijst, kunt u naar elke Nederlandse Europarlementariër een email sturen.

<click hier voor de adressenlijst>

1 mei 2013: Help ons de Europarlementariërs te benaderen2019-11-14T12:09:18+00:00

15 april 2013: Schriftelijke Verklaring 0006/2013 ingediend!

2019-11-14T12:09:18+00:00

Goed nieuws!

Even leek het erop dat alle uitstel ook afstel zou zijn. Maar gelukkig is het na veel duwen en trekken het er dan toch van gekomen: de Schriftelijke Verklaring 0006/2013 ter beëindiging van mishandeling van windhonden, is vandaag ingediend bij het Europese Parlement door Europarlementariër Mevr. Michèle Striffler en 9 andere parlementariërs. Slechts 200 woorden, die toch een enorme impact kunnen hebben.

Want nu begint het echte werk, namelijk de verklaring door zoveel mogelijk EU parlementariers ondertekend te krijgen. Hoe meer handtekeningen, hoe harder het officiële protest vanuit de EU. En daar hebben we 3 maanden voor.

Samen met GINN zal de Stichting DutchGalgoLobby het Collectif, waar Greyhounds Rescue Holland deel van uitmaakt, ondersteunen en al haar contacten met Nederlandse- en Europese policiti gebruiken om zo veel mogelijk handtekeningen te verkrijgen.

15 april 2013: Schriftelijke Verklaring 0006/2013 ingediend!2019-11-14T12:09:18+00:00

19 april 2013: G-Star over de schreef ….

2019-11-14T12:09:19+00:00

G-Star is een Nederlands bedrijf dat in 1989 is opgericht door Jos van Tilburg. Het bedrijf dat zich specialiseert in jeans en Denim heeft nu 6000 verkooppunten en 170 zogenaamde ‘monobrandstores’ in ruim 70 landen.

Recentelijk heeft G-Star een nieuwe promotiefilm ontwikkeld. Deze promotiefilm en de bijbehorende andere reclame-uitingen zoals posters zijn op veel plaatsen te vinden.

In de promotiefilm heeft de Windhond (Galgo?) een prominente rol. Helaas geeft de wijze waarop de windhond wordt afgebeeld in de, overigens technisch prachtige film, voor veel hondenliefhebbers, en dan specifiek degene die strijden voor een beter leven van de windhonden in bijvoorbeeld Spanje, een nare associatie.

Hieronder ziet u wellicht waarom …

Blijkbaar is de windhondenproblematiek, waarbij beelden als hierboven helaas bizarre overeenkomsten met de werkelijkheid vertonen, geheel aan G-Star voorbijgegaan. DutchGalgoLobby vindt dit erg onzorgvuldig.

Vanzelfsprekend heeft DutchGalgoLobby G-Star hierop aangesproken. DutchGalgoLobby ziet mogelijkheden om de macabere beelden, mits door G-Star op de juiste wijze ingezet, kunnen bijdragen aan de bekendheid van de windhondenproblematiek. Bovendien biedt dit de mogelijkheid voor G-Star om bij haar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen de daad bij het woord te voegen.

Helaast onvingen wij van G-Star een teleurstellende reactie. (Lees de reactie hier). Vanzelfsprekend DutchGalgoLobby proberen om G-Star alsnog op andere gedachten te brengen.

Wordt vervolgd ….

19 april 2013: G-Star over de schreef ….2019-11-14T12:09:19+00:00

27 april 2013: Members of European Parliament (MEP’s) krijgen kaart

2019-11-14T12:09:19+00:00

Om de leden van het Europees Parlement te stimuleren de Geschreven Verklaring te ondertekenen heeft het Collectif een indrukwekkende kaart ontworpen die aan alle leden van het Europees Parlement zal worden gestuurd.

DutchGalgoLobby ondersteunt vanzelfsprekend de Geschreven Verklaring en assisteert bij het benaderen van de Noord Europese MEP’s.

Als u meer wilt lezen over Geschreven Verklaringen en de waarde ervan, kunt u hier clicken.

In het bericht van 15 april 2013 (zie hieronder) kunt u tevens de precieze tekst en de achtergronden van de Geschreven Verklaring teruglezen.

27 april 2013: Members of European Parliament (MEP’s) krijgen kaart2019-11-14T12:09:19+00:00

April 15th, 2013: Written declaration submitted

2019-11-14T12:09:19+00:00

Good news!

It took much longer than expected but after a lot of efforts the written declaration 0006/2013 is submitted to the European Parliament by Member of Parliament Ms. Michèle Striffler and nine other MEPs. Just 200 words, but what an impact we expect from this document.

Now the real work starts. As many MEP’s as possible have to sign the declaration. More signatures will add to the power of this official protest from the European Union. We have three months to collect the support of the MEPs.

Together with GINN, the DutchGalgoLobby foundation will support the collectif, in which Greyhounds Rescue Holland takes part, with her contacts with the Dutch- and European politicians in order to acquire as many signatures as possible before the closing date.

April 15th, 2013: Written declaration submitted2019-11-14T12:09:19+00:00

June 9th, 2013: DutchGalgoLobby at Barcelona manifestation

2019-11-14T12:09:19+00:00

June 9th at 11.30 a simultaneous manifestation was organized in Madrid and Barcelona to support the 2nd international manifestation in Strassbourg, organized by CREL.

The manifestations were organized by PACMA (the animal support party in Spain). A nice delegation of Galgo’s, their owners and other sympathizers from Spain and other countries joined the manifestation in front of the European Commission buildings in Madrid and Barcelona to present the Galgo and Podenco situation and emphasize the importance of the written declaration 0006/2013.

DutchGalgoLobby was present at the Barcelona manifestion which resulted in the photo impression below. Click on the photo’s to enlarge.

June 9th, 2013: DutchGalgoLobby at Barcelona manifestation2019-11-14T12:09:19+00:00
Laad meer berichten