Over DGL redactie 2

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far DGL redactie 2 has created 36 blog entries.

Vrijwilligers gezocht

2020-04-01T09:46:30+00:00

DutchGalgoLobby is op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Dankzij de hulp van vrijwilligers kunnen wij nóg meer doen om zo snel mogelijk een einde te maken aan de galgo-problematiek.

Wat kun jij voor DutchGalgoLobby doen? 

 • Informatietafels op beurzen bemannen. Regelmatig staan we op beurzen en andere evenementen om mensen te informeren over de galgo-problematiek en wat DutchGalgoLobby doet om hier een einde aan te maken. Door mensen te informeren en ervoor te zorgen dat ze ons doel steunen, kunnen wij sneller een einde maken aan het galgoleed. Mensen kunnen ons werk volgen via onze website, en ze kunnen ons werk financieel ondersteunen door donateur te worden. Daarnaast kunnen we door de verkoop van onze artikelen in op beurzen geld inzamelen voor onze projecten
 • Evenementen organiseren
 • BN’ers werven voor ons manifest tegen stieren- en galgoleed
 • Informatiemateriaal uitdelen en collectebussen plaatsen bij dierenwinkels, dierenartsen, natuurwinkels, reisbureaus, etc
 • Handtekeningen verzamelen (bv. bij lopende petities)
 • Presentaties houden over DutchGalgoLobby en onze strijd tegen het galgoleed bv. op scholen of tijdens evenementen
 • DutchGalgoLobby helpen met de fondsenwerving
 • DutchgalgoLobby juridisch ondersteunen, voornamelijk met kennis over dierenwelzijnswetgeving
 • Spreek je Spaans? Dan kan je DutchGalgoLobby helpen om onderzoek te doen in Spanje
 • Heb je ervaring met politieke lobby? Dan kan je ons helpen bij onze politieke activiteiten

Heb je ervaring met één of meerdere van deze onderwerpen en wil je vrijwilliger worden? Neem dan contact op met DutchGalgoLobby.

Neem contact met ons op voor meer informatie of om je direct aan melden:

Wilma van der Wel

Tel. 06 22299355

wilma@dutchgalgolobby.org

Vrijwilligers gezocht2020-04-01T09:46:30+00:00

Algemeen bestuurslid gezocht

2020-04-01T09:29:04+00:00

Jaarlijks, na het jachtseizoen, worden zo’n 50.000 Spaanse galgo’s (hazewindhonden) gedumpt en/of gedood. De stichting DutchGalgoLobby heeft ten doel de traditionele mishandeling van galgo’s in Spanje te stoppen door het uitoefenen van druk op Nederlandse en Spaanse overheden en het Europese Parlement. Door het geven van brede voorlichting wil DutchGalgoLobby zo veel mogelijk mensen informeren over de misstanden in Spanje met als doel een maatschappelijke discussie op gang te brengen. DutchGalgoLobby wil haar doelen bereiken door het werven van donateurs en sponsors, giften, etc. DutchGalgoLobby houdt zich niet bezig met de opvang en adoptie van galgo’s.

Wij zoeken ter uitbreiding van het bestuur een algemeen bestuurslid.

Bestuursleden van DutchGalgoLobby

 • Hebben bestuurlijke ervaring;
 • Zijn tot in detail op de hoogte van de galgo problematiek en de doelstellingen van DutchGalgoLobby ;
 • Profileren zich actief als bestuurslid van DutchGalgoLobby in relevante netwerken;
 • Kunnen zich zowel mondeling als schriftelijk goed uitdrukken;

Juridische kennis op het gebied van dierenwetgeving en/of fondsenwerving is een pre.

Heeft u interesse in een bestuursfunctie bij DutchGalgoLobby dan kunt u contact opnemen met Wilma van der Wel:

E-mail: info@dutchgalgolobby.org

Telefoon: 06 22 299 355

Algemeen bestuurslid gezocht2020-04-01T09:29:04+00:00

Protest in Amsterdam tegen misstanden jachthonden Spanje

2020-02-05T15:05:22+00:00

Op zondag 2 februari protesteerden 150 mensen met 100 galgo’s en podenco’s in Amsterdam tegen de misstanden bij jachthonden in Spanje. Traditiegetrouw eindigt op 1 februari het jachtseizoen, waarna vele jagers zich van hun jachthonden ontdoen. Geschat wordt dat er jaarlijks meer dan 50.000 jachthonden op straat belanden of gedood worden. Europarlementariër Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren) en onze ambassadeurs schrijvers Yvonne Kroonenberg en Jeroen Siebelink spraken op de Dam het publiek toe. Tegelijkertijd met Amsterdam werd er in Gent, Milaan, Toulouse en 39 Spaanse steden gedemonstreerd. In Keulen vond een week eerder een protest plaats. Het protest werd georganiseerd door Greyhounds In Nood Nederland, GreyhoundFriends, GalgoProject, Stichting Podencoworld en Stichting DutchGalgolobby in samenwerking met het Spaanse Platform No a la Caza.

Protest in Amsterdam tegen misstanden jachthonden Spanje

Spaanse honden op de Dam

Voor eventjes werd de Dam overgenomen door geredde Spaanse honden die in Nederland een gouden mandje en een nieuwe kans kregen. Stuk voor stuk hebben zij hun eigen tragische verhaal. Veel jachthonden in Spanje overleven de periode na het jachtseizoen niet: ze eindigen in een waterput, opgehangen in een boom, gedumpt in een kloof zonder uitweg. Andere honden worden in de steek gelaten, waardoor ze gaan zwerven. Velen worden overreden of eindigen in dodingsstations. De honden die meer geluk hebben eindigen in opvangcentra (in de zogenaamde rescue shelters).

Anja Hazekamp, Europarlementariër Partij voor de Dieren

Anja Hazekamp, Europarlementariër voor de Partij voor de Dieren, zei tijdens het protest:

“Je zou maar een Spaanse windhond zijn en in Spanje voor de jacht worden gebruikt. Je wordt getergd, gemarteld en wanneer je niet snel genoeg bent, wordt je gedumpt en gedood. Dit is dierenmishandeling van het ergste soort en het zou voor eens en altijd verboden moeten worden.”

Jacht in Spanje

In Spanje is de jacht een zeer lucratieve sector, met een jaarlijkse totaalomzet van 6,4  miljard euro. Volgens de Spaanse politieke partij PACMA hebben 190.000 jagers een vergunning voor de hazenjacht; 120.000 galgo’s zijn geregistreerd maar volgens schattingen zijn er tussen de 500.000 en 1 miljoen hazewindhonden. Bij de podenco’s liggen de berekeningen rond de 1,4 tot 1,8 miljoen.

Protest in Madrid: Galgo Project protesteerde zowel in Amsterdam als  in Madrid, Spanje | Foto: Galgo Project

Dweilen met de kraan open

Momenteel barsten de Spaanse opvangcentra uit hun voegen. Het is dweilen met de kraan open. Alhoewel het in Spanje verboden is om honden te mishandelen of te doden, wordt er amper gehandhaafd en doet de Spaanse overheid vrijwel niets om een einde te maken aan de misstanden. Het lot van de honden ligt volledig in handen van burgers die uit eigen beweging de dieren vangen, verzorgen én op zoek gaan naar een gouden mandje, veelal in het buitenland. Toch is er hoop dat het een en ander verandert: de nieuwe linkse coalitieregering van Podemos en PSOE richtte in januari een directoraat-generaal op voor een betere bescherming van dieren in Spanje. Tegelijkertijd valt de bescherming van jachthonden veelal onder de verantwoordelijkheid van de deelstaatregeringen, die grotendeels bestaan uit rechtse partijen die de jacht juist beschermen. Het is maar de vraag hoe dit zal uitpakken. Ondertussen wordt er vanuit Europa amper actie ondernomen om de Spaanse galgo’s en podenco’s te beschermen, twee van de meest mishandelde hondenrassen in Europa.

Protest in Amsterdam, 2 februari 2020

Hazekamp:

“De manier waarop dieren in Europa behandeld worden is ronduit schandalig. Spanje is het enige land ter wereld waar de jacht met honden nog plaatsvindt. En de rest van Europa kan niet langer stilletjes toekijken, de andere kant opkijken en wachten tot het zichzelf oplost. Tot nu toe is er door Europa nog helemaal geen actie ondernomen om het leven van deze dieren te verbeteren. En dat, terwijl schending van dierenrechten, een kernwaarde van de Europese Unie zou moeten zijn.”

En de noodzaak voor een oplossing is hoog. Op de dag van de actie werd er massaal in Spanje op social media het nieuws gedeeld dat 4 galgo’s dood in een put gevonden zijn. De opvangcentra stromen inmiddels vol met galgo’s en podenco’s die hulp nodig hebben.

Protest in Amsterdam tegen misstanden jachthonden Spanje2020-02-05T15:05:22+00:00

Onderzoek naar Verdrag van Lissabon

2020-04-01T09:41:17+00:00

Het Comité Anti Stierenvechten en Stichting DutchGalgoLobby hebben gezamenlijk opdracht gegeven om onderzoek te doen naar artikel 13 van het Verdrag van Lissabon door advocatenkantoor Blue Legal. Dit onderzoek richtte zich op de bestaande mogelijkheden om vanuit de Europese Unie een einde te maken aan het stierenvechten, lokale stierenfeesten én de mishandelingen die voortvloeien uit de jacht met galgo’s in Spanje.

Spaanse galgo

Foto: Sara_GoMar Flickr via Compfight cc

Artikel 13 van het Verdrag van Lissabon maakt een uitzondering voor het verbieden van bepaalde vormen van dierenleed die deel uitmaken van culturele tradities, godsdienstige riten en regionaal erfgoed vanuit de Europese Unie.

Dankzij het onderzoek hebben beide organisaties een breed beeld gekregen van de wettelijke, juridische en politieke mogelijkheden om vanuit de Europese Unie een einde te maken aan het stierenvechten, lokale stierenfeesten en de mishandelingen die voortkomen uit de jacht met galgo’s. Uit strategische overwegingen kunnen we u momenteel niet vertellen wat de volgende stappen zullen zijn. Wel kunnen we alvast melden dat de onderzoeksresultaten uitgebreid besproken zullen worden met onze collega’s in Spanje om ze verder te betrekken bij het te volgen traject. Uiteraard zullen we u op de hoogte houden van alle ontwikkelingen omtrent onze strijd om vanuit de Europese Unie een einde te maken aan het stieren- en galgoleed in Spanje.

Omdat de te volgen strategieën voor het bestrijden van de stierengevechten, de stierenfeesten en de mishandelingen die voortkomen uit de jacht met galgo’s sterk van elkaar verschillen, zullen beide organisaties verschillende trajecten uitstippelen.

Stichting DutchGalgoLobby bedankt iedereen die financieel heeft bijgedragen aan de uitvoering van dit onderzoek. Duidelijk is geworden dat er nog veel vervolgstappen nodig zijn om te kunnen bepalen of wij ons kunnen beroepen op artikel 13 van het Verdrag van Lissabon. Wij willen de fondsen die wij nu nog beschikbaar hebben graag voor deze vervolgstappen gebruiken. Uiteraard zullen wij hiervan verslag doen in onze financiële verantwoording.

Onderzoek naar Verdrag van Lissabon2020-04-01T09:41:17+00:00

Manifestatie tegen mishandelingen galgo’s en podenco’s Spanje

2020-01-24T10:25:52+00:00

Op zondag 2 februari 2020 organiseert het Galgo Platform een manifestatie in Amsterdam tegen de mishandelingen tegen galgo’s en podenco’s in Spanje. Een dag eerder, op zaterdag 1 februari, is het World Galgo Day. Deze dag markeert het einde van het jachtseizoen in Spanje en daarmee het begin van het massaal dumpen en doden van galgo’s en podenco’s in Spanje.

Protest tegen misstanden galgo’s en podenco’s in Málaga, World Galgo Dag 2018 | Foto: Kristien van de Moortel

De actie vindt echter op 2 februari plaats omdat op deze dag in meer dan 35 Spaanse steden tegen het galgo- en podencoleed wordt geprotesteerd. Ook andere landen zullen zich voegen aan dit protest.

Galgo- en podencoleed

Jaarlijks worden er meer dan 50.000 hazewindhonden en podenco’s in Spanje gedumpt en/of gedood in februari, aan het einde van het jachtseizoen. De Spaanse galgo en podenco behoren tot één van de meest mishandelde hondenrassen in Europa. Deze jachthonden spelen al eeuwenlang een cruciale rol in veel plattenlandsgemeenschappen in Spanje, waar bijna iedereen jager was, en nog steeds is. Ondertussen groeit in de steden het verzet tegen deze massale mishandeling van honden. Deze misstanden spelen zich af in Europa, maar niemand is nog bereid dit probleem aan te pakken. Het Galgo Platform pleit voor actie vanuit de Spaanse autoriteiten, en ook vanuit de Europese Unie.

protest Malaga

galgo

De Spaanse galgo en podenco

De hazewindhonden en podenco’s worden onderhevig aan zware trainingen en leven onder erbarmelijke omstandigheden. Als het jachtseizoen voorbij is en ze niet langer ‘dienen’, worden ze afgedankt als een wegwerpartikel. Soms worden ze gedood, voorafgegaan door een lange lijdensweg door ze op te hangen of in een put te gooien. Opvangcentra proberen zoveel mogelijk dieren te redden, maar ze krijgen geen enkele hulp van de overheid. Het lot van de Spaanse galgo en podenco ligt volledig in handen van burgers die zelf in actie komen. De bewustwording in het land groeit sterk dankzij aandacht voor dit probleem in de Spaanse media en de social media.

Podenco | Foto: Pixabay

Manifestatie

Het protest start om 12:00 uur op het stationsplein, tegenover het Centraal Station in Amsterdam. Via het Damrak lopen we naar de Dam, waar vanaf 13:00 uur de Nederlandse organisaties die zich inzetten tegen het galgo- en podencoleed en Bekende Nederlanders het publiek zullen toespreken. Neem vooral je eigen spandoeken en protestborden mee! Galgo’s, podenco’s en andere honden zijn welkom om mee te lopen.

⚠️ VOORWAARDEN INDIEN U HONDEN MEENEEMT NAAR HET PROTEST! ⚠️

Uw honden zijn uw eigen verantwoordelijkheid.

Label uw hond met zijn naam en uw telefoonnummer. Neem aub géén angstige honden mee of honden die sinds kort pas zijn aangekomen vanuit Spanje. Ons advies is dat iedere hond dubbel gezekerd dient te zijn, waarbij een veiligheidstuig én halsband met twee lijnen. Één lijn dient aan uw lichaam vast te zitten. Het zou immers een ramp zijn als er in het drukke Amsterdam een geredde hond zoek raakt…

Protesten tegen de jacht met galgo’s in Málaga, Spanje, 2018 | Foto: Kristien van de Moortel

Galgo Platform

Galgo Platform is een samenwerkingsverband tussen verschillende Nederlandse organisaties die zich inzetten om een einde te maken aan het leed van de Spaanse galgo. De manifestatie wordt georganiseerd door GreyhoundFriends, Greyhounds in Nood Nederland, Galgo Project en DutchGalgoLobby. Podencoworld is ook mede-organisator van het protest. Verder wordt het protest georganiseerd in samenwerking met het Spaanse Platform No a la Caza.

Protesteer je met ons op de Dam? We zouden het zeer waarderen als je ons laat weten of je komt. Laat het ook weten als je je hond(en) meeneemt. Mail het naar estefania@dutchgalgolobby.org

Manifestatie tegen mishandelingen galgo’s en podenco’s Spanje2020-01-24T10:25:52+00:00

Nieuwsbrief Galgo Platform Najaar 2019

2019-11-14T12:09:03+00:00

De nieuwe nieuwsbrief van het Galgo Platform is uit! Klik hier om de nieuwsbrief van het Najaar 2019 te lezen.

Het Galgo Platform is een samenwerkingsverband tussen Nederlandse organisaties die zich inzetten voor de galgo-problematiek. We zijn ervan overtuigd dat we, door de handen ineen te slaan, meer kunnen bereiken voor de Spaanse galgo.

© Foto: Stichting DutchGalgoLobby

Momenteel bestaat het Galgo Platform uit de volgende organisaties: DutchGalgoLobby, Greyhound FriendsGreyhound Rescue HollandGalgo Project, en Greyhounds in Nood Nederland. Het is ons streven om in de toekomst meer organisaties deel te laten uitmaken van het Galgo Platform.

Veel organisaties houden zich bezig met het redden en verzorgen van galgo’s en het zoeken van geschikte adoptiegezinnen. Deze organisaties zijn echter vaak druk met “hands on tools” waardoor politieke activiteiten, die meestal wel in de doelstellingen zijn opgenomen, er bij in schieten.  De Stichting DutchGalgoLobby denkt dat het bundelen van de “lobby-activiteiten” een grote impact kan maken.

Stichting DutchGalgoLobby richt zich onder meer op lobby, specifiek op de handhaving van de huidige wetgeving en de ontwikkeling van nieuwe wetten. We zijn ervan overtuigd dat we meer zullen bereiken als we deze lobbywerkzaamheden doen namens de Nederlandse organisaties die strijden voor het einde van het galgoleed.

Nieuwsbrief Galgo Platform Najaar 20192019-11-14T12:09:03+00:00

Collectebussen voor de Spaanse Galgo

2019-11-14T12:09:03+00:00

De afgelopen maanden stonden onze collectebussen bij verschillende bedrijven, dierenartsen en winkels in Nederland. Op deze manier worden er fondsen geworven voor de Spaanse Galgo. Regelmatig mogen wij de inhoud van deze collectebussen op onze bankrekening bijschrijven. Wij begrijpen dat collectebushouders na verloop van tijd besluiten om andere goede doelen ruimte te geven om geld in te zamelen, waardoor ze ons verzoeken de collectebus weer te mogen teruggeven.

Spaanse Galgo’s

De Stichting DutchGalgoLobby is daarom dringend op zoek naar nieuwe plekken om onze collectebussen te mogen plaatsen. Weet u een dierenspeciaalzaak, dierenarts of een ander bedrijf dat onze stichting een warm hart toedraagt?

Laat het ons weten, dan nemen wij contact op en zorgen er voor dat er een collectebus en foldermateriaal worden bezorgd.

Bedankt!

Wij willen graag de bedrijven, winkels en dierenartsen bedanken die ons geholpen hebben om fondsen te werven. Hieronder een overzicht:

Haarstudio Essentials Rockanje

Marjolijn en Henny zijn twee vriendinnen die ‘lavendel-creaties’ maken. Deze figuurtjes in de vorm van hondjes, poesjes en hartjes, worden gemaakt van stof en gevuld met lavendel. Ze worden te koop aangeboden in het “goededoelenkoffertje.”

Dit koffertje is al een aantal keren ”op reis” geweest en staat op dit moment bij Esther van Haarstudio Essentials in Rockanje. Esther gebruikt uitsluitend natuurlijke, dierproefvrije en veganistische producten. Naast de lavendel creaties bevat het koffertje folders van de Stichting DutchGalgoLobby. Inmiddels is er al voor € 30,- verkocht en de opbrengst komt voor 100% ten goede aan de Spaanse galgo’s.

Goededoelenkoffertje

Wij hopen natuurlijk dat er nog heel veel lavendel creaties worden verkocht.

Bedankt Marjolijn, Henny en Esther voor deze lieve actie.

Pets Place

Bij Pets Place in Heerhugowaard mochten we de afgelopen jaren een collectebus plaatsen. Tijdens de laatste lediging bleek dat er dit jaar € 34,64 werd ingezameld. Heel erg bedankt Pets Place voor het inzamelen van dit geldbedrag voor de Spaanse Galgo!

Pets Place

Dierenkliniek Het Overbosch in Oostvoorne

Dierenkliniek Het Overbosch in Oostvoorne opende recentelijk onze collectebus en in totaal hebben zij voor ons € 99,15 ingezameld!  Van deze kliniek ontvangen we ook medicijnen. Wij hebben deze medicijnen overgedragen aan Greyhounds in Nood Nederland. Bij deze willen wij dierenkliniek Het Overbosch hartelijk danken voor de steun aan de Spaanse Galgo!

Dierenspeciaalzaak Knuffel & Co in Brielle

En dierenspeciaalzaak Knuffel & Co in Brielle zamelde € 75,77 in. Wij willen bij deze Dierenspeciaalzaak Knuffel & Co in Brielle bedanken voor het plaatsen van onze collectebussen en het bij hun klanten onder de aandacht brengen van de galgoproblematiek.

Collectebussen voor de Spaanse Galgo2019-11-14T12:09:03+00:00

Organisatie bewijst dat officiële cijfers gedumpte galgo’s niet kloppen

2019-11-14T12:09:04+00:00

Een Spaanse organisatie heeft bewezen dat de officiële cijfers over het aantal gedumpte galgo’s per jaar in Spanje niet kloppen. Volgens Seprona, de natuurbeschermingsdienst van de Spaanse politie, zouden er in 2018 maar 52 galgo’s in de steek gelaten zijn. Een groot contrast met de cijfers van opvangcentra en de Spaanse dierenpartij PACMA: 50.000 galgo’s of meer.

Spaanse galgo

Foto: Pixabay

De Spaanse organisatie Almanimal.Va besloot de cijfers van Seprona te ontkrachten. Almanimal.Va is een kleine organisatie die honden redt in de regio Valladolid. In het afgelopen jaar hebben zij meer dan 30 gedumpte galgo’s van de straten gehaald. De organisatie heeft een foto gemaakt van al deze galgo’s om te zien om hoeveel honden het gaat. Dat betekent niet dat er maar 30 galgo’s gedumpt zijn in de buurt van Valladolid in de afgelopen twee jaar, want het lukt niet om alle honden daadwerkelijk te redden. Soms laten ze zich niet vangen en blijven ze op straat rondzwerven. Dan kunnen de rescue-organisaties weinig meer doen dan eten en drinken achterlaten voor de honden. Een woordvoerder van Almanimal.Va over de cijfers van Seprona:

“De cijfers kloppen niet… Het lijkt erop dat de organisatie Almanimal.Va meer dan de helft van alle honden die in Spanje gedumpt zijn heeft verzorgd.”

En volgens de organisatie kan dat helemaal niet. Daarnaast wordt er geen rekening gehouden met het aantal honden dat sterft nadat ze gedumpt zijn, door bijvoorbeeld ongelukken op de weg, of honden die gedood zijn door jagers.

https://www.facebook.com/almanimal.va/posts/2371096289800544?__xts__

[0]=68.ARA4hk_gEwZoCYNCzyJwOAhdCDORl_1Yro3neN97MXbQyubGsfd1KcRhB_jVwJPeR-fiX1JXFOYKXGl14X8xU7-Ryr1kfYesbz8UHiPwHFoA5lJ4JAhoXy2BwpTfurXcdzDvKO4KHyaeCdN8-lMLb2xIy5_hIDG6EETgDqOQELqkKr_qx48rMz7ygizce_-zWg-KvCiSYwCH-Mq026MSnSfrzX6QiawnKqyZCdrBg0lbhLAeHur-JKjhadur15jEabMBRVjxf2jpthrMPXCUPfL5VCqEAFZy9GSGeHUf72XOSTncceyGOIUaPzCel7f_1Ph5nW1oguMUi8k5liMS4Z3Vkk0I&__tn__=-R

Almanimal.Va houdt zich bezig met het redden van honden in een kleine regio in Spanje. De organisatie wordt gerund door twee vrouwen die met enkele vrijwilligers honden redden. Over heel Spanje zijn er dit soort organisaties actief, maar ook zijn er grotere opvangcentra waar per jaar honderden honden opgevangen worden, die zich bezighouden met het redden van galgo’s. Wie in februari de opvangcentra bezoekt zal zien dat deze overvol zijn en over hun capaciteiten heen zijn. Vanuit DutchGalgoLobby juichen we het toe dat Almanimal.Va naar de pers is gestapt om aan te tonen dat de cijfers van Seprona niet kloppen. Het is heel belangrijk dat er bewijs komt om de officiële cijfers tegen te spreken, want hiermee probeert de jachtsector te ‘bewijzen’ dat er geen sprake is van het massaal dumpen van galgo’s, maar dat het om incidenten zou gaan.

Bron: Ultimo Cero

Organisatie bewijst dat officiële cijfers gedumpte galgo’s niet kloppen2019-11-14T12:09:04+00:00

Teken onze petitie tegen galgoleed in Spanje

2020-04-01T09:41:54+00:00
Spaanse galgo

Foto: Pixabay

Foto: Pixabay

In Spanje worden jaarlijks in februari, na het jachtseizoen, zo’n 50.000 galgo’s mishandeld of gedood wanneer ze niet (meer) aan de eisen van de jagers voldoen. De Stichting DutchGalgoLobby heeft een Manifest gemaakt en probeert nu zo veel mogelijk Bekende Nederlanders (BN-ers) te motiveren dit Manifest te onderschrijven.

Naast dit Manifest loopt er een petitie die door zo veel mogelijk Niet Bekende Nederlanders (NBN-ers) getekend zou moeten worden.

Lees meer en teken de petitie! 

Uw gegevens worden bij ons goed beschermd. Derden kunnen niet bij deze informatie. We voldoen hiermee aan de privacywetgeving. Lees hier onze privacyverklaring.

Teken onze petitie tegen galgoleed in Spanje2020-04-01T09:41:54+00:00

25 BN’ers steunen manifest tegen stieren- en galgoleed in Spanje

2019-11-14T12:09:04+00:00

25 Bekende Nederlanders hebben inmiddels het manifest getekend tegen de stierengevechten, stierenfeesten en het leed dat het gevolg is van de jacht met galgo’s in Spanje. We zijn zeer dankbaar voor hun steun! Stichting DutchGalgoLobby, het Comité Anti  Stierenvechten (CAS International) en AnimalsToday.nl startten deze campagne tegen het leed dat onder de noemer van ‘tradities’ in Spanje aan dieren wordt toegebracht. We hebben een manifest gemaakt waarmee wij de verantwoordelijke overheden, de regering en parlementariërs van Spanje willen verzoeken om een einde te maken aan dit moedwillig veroorzaakte en altijd zinloze dierenleed.

galgo

25 BN’ers steunen manifest tegen stieren- en galgoleed in Spanje | Foto: Pixabay

Het is de bedoeling dat dit manifest wordt ondertekend door nog veel meer Bekende Nederlanders, Nederlandse politici, parlementsleden, etc. Momenteel zijn we bezig Bekende Nederlanders te benaderen om het manifest te ondertekenen. De lijst ondertekenaars zal, naarmate de tijd verstrekt, langer worden.

Wij hebben veel respect voor de Spaanse cultuur. Dierenleed mag daarvan echter geen onderdeel zijn.  Toch worden dieren veelvuldig misbruikt tijdens culturele evenementen zoals het stierenvechten en de traditionele hazenjacht met windhonden (galgo’s). Echter, dieren zijn wezens met gevoel en emoties. Ze kunnen lichamelijke en psychische pijn ervaren en zijn gevoelig voor stress.

Stierenvechten | Foto: Peru Antitaurino

Stierenvechten
Bij het stierenvechten worden niet alleen de stieren gedood maar raken ook paarden vaak ernstig gewond. Voor het stierenvechten geldt dat bijna 80% van de Spaanse bevolking deze gruwelijkheden niet langer als hun cultuur beschouwt. Ook de traditionele hazenjacht is een steeds controversiëler thema in Spanje.

Dat het stierenvechten in 2013 tot cultureel erfgoed van Spanje werd verklaard vinden wij onacceptabel. Een Europees land zou, in een tijd waarin zo veel meer bekend is over het lijden van de stieren en paarden bij de gevechten, meer beschaving moeten tonen.

Galgo’s
Tijdens de traditionele hazenjacht worden windhonden ernstig mishandeld of gedood als ze niet meer aan de eisen van de jagers voldoen.

De jagersverenigingen proberen ook de traditionele hazenjacht tot nationaal erfgoed te laten verklaren. Wij vinden dat dit niet mag gebeuren omdat de jacht waarbij honden het wild vangen en doden in alle andere Europese landen als stropen wordt beschouwd en vele honden als gevolg van deze nationale traditie moedwillig worden mishandeld, gemarteld of gedood.

Wij willen dat mensen die dieren onnodig zorg onthouden, mishandelen of doden, worden gestraft. Hiertoe zou wetgeving moeten worden gemaakt, aangepast en gehandhaafd.

Met dit manifest willen wij een stem uit Nederland laten klinken. Een stem die alle lagen van de Nederlandse samenleving vertegenwoordigt. Een stem die vraagt om een moderne, eigentijdse omgang met dieren die voortkomt uit mededogen.

Manifest

Tegen dierenleed dat in Spanje wordt veroorzaakt als gevolg van tradities zoals stierengevechten, feesten met stieren en de traditionele jacht met honden. Ondergetekenden onderschrijven de volgende stellingen:

–          Dieren zijn wezens met gevoel en emoties
–          Dieren kunnen lichamelijke en psychische pijn en stress ervaren
–          Dieren moeten gevrijwaard worden van honger, dorst, pijn, ziekte, angst, stress en ongemak
–          Dieren moeten natuurlijk gedrag kunnen vertonen
–          Religieuze of culturele tradities mogen geen dierenleed veroorzaken
–          In landen die lid zijn van de Europese Unie moeten dieren verzorgd en beschermd worden tegen leed dat wordt veroorzaakt als gevolg van tradities
–          Stierenvechten leidt tot ernstig dierenleed, zowel bij stieren als bij paarden en moet verboden worden
–          De traditionele jacht met honden, die in andere Europese landen als stropen wordt gezien, leidt tot doding, mishandeling en het onthouden van zorg aan honden wat strafbaar is
–          Waar nodig moet wetgeving worden aangepast
–          Bestaande wetgeving dient te worden nageleefd en gehandhaafd

Ondertekenaars

 1. Loretta Schrijver (presentatrice)
 2. Yvonne Kroonenberg (schrijfster)
 3. Miryanna van Reeden (actrice)
 4. Arthur Japin (schrijver)
 5. Anja Hazekamp (Europarlementariër)
 6. Belinda Meuldijk (actrice en schrijfster)
 7. Judith Visser (schrijfster)
 8. Felicita Vos (schrijfster)
 9. Jan Siebelink (schrijver)
 10. Anita Verkerk (schrijfster)
 11. Eva Meijer (schrijfster/kunstenares)
 12. Geert Kimpen (auteur)
 13. Tim Zeegers (cabaretier/acteur)
 14. Jeroen Siebelink (schrijver/journalist)
 15. Mensje van Keulen (schrijfster)
 16. Robert Bridgeman (schrijver)
 17. Janine Abbring (presentatrice en journalist)
 18. Emilio Guzman (cabaretier)
 19. Antoinnette Scheulderman (schrijfster/journaliste)
 20. Georgina Verbaan (actrice/presentatrice/columniste)
 21. Piet Hellemans (dierenarts/veterinair consultant)
 22. Roos Vonk (hoogleraar sociale psychologie/columniste/trainer/coach)
 23. Giel Beleen (DJ/presentator)
 24. Leon Verdonschot (journalist/schrijver/columnist)
 25. Johan Vlemmix (zanger)
 26. Melody Klaver (actrice)
 27. Andrea van Pol (presentator en redacteur)
25 BN’ers steunen manifest tegen stieren- en galgoleed in Spanje2019-11-14T12:09:04+00:00
Laad meer berichten