DutchGalgoLobby heeft een beleidsplan dat periodiek wordt aangepast. In het beleidsplan vindt u ook o.a. de beloningstructuur van de Stiching. Click hieronder voor de meest recente versie.

<2014>