Spanje beschouwt dieren niet langer als dingen

2019-11-14T12:09:07+00:00

Recentelijk besloot het Spaanse congres unaniem dat dieren niet langer gezien mogen worden als ‘dingen’, maar als levende wezens met gevoel. Dit is groot nieuws in Spanje, omdat dierenleed en dierenmishandeling een onderwerp is dat steeds meer aandacht krijgt binnen de samenleving. Maar wat gaat dit precies inhouden?  En wat betekent het voor de galgo’s?

Spanje beschouwt dieren niet langer als dingen

Scheidingen en schuldeisers
Het wetsvoorstel is een initiatief van de regeringspartij Partido Popular (PP). Vanaf nu zullen dieren in drie wetten niet langer beschouwd worden als ‘roerend goed’: Código Civil (Burgerlijk Wetboek), Ley Hipotecaria (de hypotheekwet) en Ley de Enjuiciamiento Civil (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering). Spanje maakt een belangrijke stap in het erkennen van dieren als levende wezens met gevoel in plaats van ze te beschouwen als roerend goed. Dieren worden vanaf nu anders gezien dan een tafel, televisie of een koelkast. Deze wijziging heeft vooral gevolgen voor gevallen waar roerend goed een rol speelt. Tot nu toe konden dieren deel uitmaken van een erfenis of in beslag genomen worden als de eigenaar schulden had. Ook werden dieren gezien als onderdeel van de gemeenschappelijke huwelijkse goederen, wat problemen kon opleveren bij scheidingen.

Galgo’s
Helaas zal er niet veel veranderen voor de galgo’s in Spanje. Onder specifieke omstandigheden, als ze bijvoorbeeld deel zouden uitmaken van een erfenis, zal de nieuwe maatregel gelden. Maar ondanks het feit dat galgo’s vaak als een wegwerpartikel gebruikt worden,  zal het weinig voor ze betekenen. Dieren kunnen nog steeds handelswaar blijven, zolang dit niet ingaat tegen de voorwaarde dat ze wezens met gevoel zijn en waarbij de eigenaar moet voorkomen dat ze mishandeld, in de steek gelaten of onnodig gedood worden. Ze kunnen nog steeds ingezet worden voor de jacht, in de veehouderijen, voor vermaak tijdens het stierenvechten, onder meer.

Spanje is een land waar dieren structureel mishandeld en uitgebuit worden, veelal onder het mom van tradities. Maar ook  in dit land wordt de discussie om de rechten en het welzijn van dieren steeds belangrijker. Het feit dat dieren niet langer als roerend goed gezien worden is een kleine stap in de goede richting. Maar er is nog veel werk aan de winkel.

De initiatiefnemer, de PP, is een voorstander van de jacht met galgo’s. De partij doet weinig om de structurele mishandeling van galgo’s een halt toe te roepen. DutchGalgoLobby zal de Spaanse regering erop blijven wijzen dat er nieuwe wetten ontwikkeld moeten worden en de bestaande wetgeving gehandhaafd dient te worden om een einde te maken aan de galgo problematiek.

Bronnen: El País, PACMA, APDDA

Spanje beschouwt dieren niet langer als dingen2019-11-14T12:09:07+00:00

Landelijk Congres Dierenhulpverlening

2019-11-14T12:09:07+00:00

Zaterdag leuke mensen ontmoet bij het Landelijk Congres Dierenhulpverlening van Stichting DierenLot.
We hebben goed kunnen netwerken. Mooi programma met interessante sprekers / lezingen. Goed georganiseerd met een heerlijke Vegetarische en veganistische lunch!

Landelijk Congres Dierenhulpverlening2019-11-14T12:09:07+00:00

Nicolas G. Pierson Foundation

2017-09-11T07:50:51+00:00

[september 2017]
Vandaag was de Stichting DutchGalgoLobby in Amsterdam aanwezig bij de presentatie van 7 korte animatiefilmpjes die de Nicolas G. Pierson Foundation heeft gemaakt.
De filmpjes worden via de sociale media verspreid en hebben tot doel zo veel mogelijk mensen bewust te maken van het feit dat er geen “Planeet B” is. Iedere animatiefilm besteedt aandacht aan een onderwerp dat onze planeet bedreigt en biedt tevens een oplossing, een “Plan B”.
Ieder onderwerp werd kort toegelicht door een deskundige op dat gebied. Twee Statenleden, drie Kamerleden en een Gemeenteraadslid van de Gemeente Amsterdam, allen voor de Partij voor de Dieren, gaven hun visie.
De Stichting DutchGalgoLobby heeft in een aantal informele contacten de Galgo problematiek weer onder de aandacht gebracht.

Nicolas G. Pierson Foundation2017-09-11T07:50:51+00:00

STEUN AAN EDUCATIEPROJECT IN SEVILLA

2017-09-19T08:31:57+00:00

STEUN AAN EDUCATIEPROJECT IN SEVILLA

Stichting DutchGalgoLobby vindt educatie in Spanje erg belangrijk.

In april 2016 bezochten we Fundación Benjamin Mehnert (FBM) in Sevilla en we waren erg onder de indruk van het werk dat ze daar doen.
We hebben met de directeur, Rocio Arrabal Garcia, gesproken over een educatieproject.
Inmiddels heeft FBM het educatieproject opgestart en is er in de regio Sevilla een pilot geweest.

Het was onze intentie om een groot fondsenwervingsproject te starten en te proberen het door FBM ontworpen educatieprogramma in meer scholen in Spanje te presenteren.

Doordat een aantal bestuursleden en vrijwilligers onze stichting heeft verlaten kunnen we dit project nu helaas niet “bemensen”.
Wel hebben we besloten een donatie van € 1.000,– te doen om FBM te steunen met hun educatieprogramma.
We hopen binnenkort weer over voldoende mensen en middelen te beschikken om dit project verder uit te breiden.

Een bedankje voor de gift

 

STEUN AAN EDUCATIEPROJECT IN SEVILLA2017-09-19T08:31:57+00:00

Stichting DutchGalgoLobby komt ook op voor andere dieren.

2017-06-27T08:12:11+00:00

Op het Animal Event 2017 constateerden wij ernstige misstanden.

Met onderstaande email hebben wij de organisatie van het event hier op aangesproken en hen verzocht in de toekomst voor meer diervriendelijke activiteiten te kiezen.

Uiteraard zullen wij dit opvolgen.


April 2017 –
Geachte heer/mevrouw,

De Stichting DutchGalgoLobby was met een stand vertegenwoordigd op het Animal Event 2017.

Als dierenwelzijnsorganisatie, die zich inzet tegen het mishandelen van Spaanse Windhonden, was ons doel zo veel mogelijk mensen bewust te maken van de situatie in Spanje.
Een belangrijke voorwaarde voor onze stichting om deel te nemen aan een evenement is dat het belang van dieren voorop staat.
Helaas hebben wij tijdens het evenement een aantal zeer dieronvriendelijke situaties moeten constateren op het Boerderij Plein.

Een zeug met biggen werd overdag aan het publiek getoond, loslopend in een hok.
Na sluitingstijd echter werd het dier gefixeerd in een kraamkooi. Wij vinden dit een zeer ernstige vorm van dierenmishandeling.
Wij realiseren ons ook dat het een gebruikelijke en toegestane methode is in de bio-industrie.
Als uw organisatie zich ten doel had gesteld de wrede situatie aan het publiek te tonen om maatschappelijk bewustzijn te creëren dan hadden wij daar nog begrip voor gehad.

Echter, bezoekers werden niet geacht dit te zien. Dit was blijkbaar de gemakkelijkste manier om het dier gedurende de nacht achter te laten.

Ook stond een bak met kuikens in de volle zon. Bezoekers konden de kuikens aanraken en uit de bak tillen wat ernstige stress bij de dieren veroorzaakte. De kuikens hadden het duidelijk te warm en één kuiken lag stil en in een vreemde houding.
Over het gebruik van soja en de daaruit voortvloeiende kap van bossen werd bewust verkeerde informatie verstrekt.
Er werd gesuggereerd dat het gebruik van soja voor menselijke consumptie als sojamelk of vleesvervangers zou leiden tot ontbossing.
Over het gebruik van soja voor diervoer en de daaruit voortvloeiende desastreuze gevolgen voor het milieu werd echter niet gerept.

De consumptie van dierlijke producten werd op deze manier onterecht als milieuvriendelijker voorgesteld dan de consumptie van vegetarische producten.
De Stichting DutchGalgoLobby heeft dit duidelijk ervaren als een onterechte promotie van de bio industrie.

Wij hebben onze constateringen gemeld bij een aantal dierenwelzijnsorganisaties.
Ook zij hebben zich verontwaardigd en verontrust getoond.

Wij verzoeken u om van het Animal Event 2018 een evenement te maken zonder dierenmishandeling.

Graag verneem ik van u of u aan ons verzoek gehoor wilt geven en op welke manier.

Hoogachtend,

Namens Stichting DutchGalgoLobby

 

Wilma van der Wel

Voorzitter

Stichting DutchGalgoLobby komt ook op voor andere dieren.2017-06-27T08:12:11+00:00

World Animal Protection bij Stichting DutchGalgoLobby!

2019-11-14T12:09:08+00:00


Dinsdag 14 februari was World Animal Protection te gast bij Stichting DutchGalgoLobby.
Het doel was om opnamen te maken voor een korte film, passend in hun lopende campagne over het leed van de Galgo’s in Spanje.
Stichting DutchGalgoLobby werd gevraagd uitleg te geven over hun doelstellingen en motivatie.

World Animal Protection bij Stichting DutchGalgoLobby!2019-11-14T12:09:08+00:00

1 februari dag van de Galgo

2019-11-14T12:09:08+00:00

1 februari dag van de Galgo. Op deze dag is het jachtseizoen afgelopen. Het hele jaar door worden Galgos afgedankt maar vanaf 1 februari worden ze weer massaal afgedankt…Gedumpt, vaak gewond aan hun lot overgelaten of op wrede wijze gedood. Het hele jaar door zet DutchGalgoLobby en heel veel andere stichtingen zich dagelijks in om aan deze situatie een eind te maken. Ook na 1 februari gaan we hier mee door totdat het stopt! Help ons in de strijd tegen het leed dat de Galgos aangedaan wordt. Steun financieel, wordt vrijwilliger, teken petities, doe mee met demonstraties, deel posts van Facebook, volg ons op FB en laat regelmatig weten dat u waardering heeft voor wat we doen. Zo blijven we gemotiveerd om ons in te zetten voor de 50.000 Galgos die elk jaar weer opnieuw slachtoffer zijn!

 

1 februari dag van de Galgo2019-11-14T12:09:08+00:00

Het einde van het jachtseizoen…

2017-08-21T08:57:22+00:00

Het einde van het jachtseizoen…World Animal Protection is in Spanje om de situatie ter plaatse te bekijken!
https://www.worldanimalprotection.nl/ (teken de petitie)

Film Link

Live: op bezoek bij Scooby, de grootste Galgo-opvang in Spanje.

Geplaatst door World Animal Protection Nederland op Dinsdag 31 januari 2017

Het einde van het jachtseizoen…2017-08-21T08:57:22+00:00
Laad meer berichten