Protest in Amsterdam tegen misstanden jachthonden Spanje

2020-02-05T15:05:22+00:00

Op zondag 2 februari protesteerden 150 mensen met 100 galgo’s en podenco’s in Amsterdam tegen de misstanden bij jachthonden in Spanje. Traditiegetrouw eindigt op 1 februari het jachtseizoen, waarna vele jagers zich van hun jachthonden ontdoen. Geschat wordt dat er jaarlijks meer dan 50.000 jachthonden op straat belanden of gedood worden. Europarlementariër Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren) en onze ambassadeurs schrijvers Yvonne Kroonenberg en Jeroen Siebelink spraken op de Dam het publiek toe. Tegelijkertijd met Amsterdam werd er in Gent, Milaan, Toulouse en 39 Spaanse steden gedemonstreerd. In Keulen vond een week eerder een protest plaats. Het protest werd georganiseerd door Greyhounds In Nood Nederland, GreyhoundFriends, GalgoProject, Stichting Podencoworld en Stichting DutchGalgolobby in samenwerking met het Spaanse Platform No a la Caza.

Protest in Amsterdam tegen misstanden jachthonden Spanje

Spaanse honden op de Dam

Voor eventjes werd de Dam overgenomen door geredde Spaanse honden die in Nederland een gouden mandje en een nieuwe kans kregen. Stuk voor stuk hebben zij hun eigen tragische verhaal. Veel jachthonden in Spanje overleven de periode na het jachtseizoen niet: ze eindigen in een waterput, opgehangen in een boom, gedumpt in een kloof zonder uitweg. Andere honden worden in de steek gelaten, waardoor ze gaan zwerven. Velen worden overreden of eindigen in dodingsstations. De honden die meer geluk hebben eindigen in opvangcentra (in de zogenaamde rescue shelters).

Anja Hazekamp, Europarlementariër Partij voor de Dieren

Anja Hazekamp, Europarlementariër voor de Partij voor de Dieren, zei tijdens het protest:

“Je zou maar een Spaanse windhond zijn en in Spanje voor de jacht worden gebruikt. Je wordt getergd, gemarteld en wanneer je niet snel genoeg bent, wordt je gedumpt en gedood. Dit is dierenmishandeling van het ergste soort en het zou voor eens en altijd verboden moeten worden.”

Jacht in Spanje

In Spanje is de jacht een zeer lucratieve sector, met een jaarlijkse totaalomzet van 6,4  miljard euro. Volgens de Spaanse politieke partij PACMA hebben 190.000 jagers een vergunning voor de hazenjacht; 120.000 galgo’s zijn geregistreerd maar volgens schattingen zijn er tussen de 500.000 en 1 miljoen hazewindhonden. Bij de podenco’s liggen de berekeningen rond de 1,4 tot 1,8 miljoen.

Protest in Madrid: Galgo Project protesteerde zowel in Amsterdam als  in Madrid, Spanje | Foto: Galgo Project

Dweilen met de kraan open

Momenteel barsten de Spaanse opvangcentra uit hun voegen. Het is dweilen met de kraan open. Alhoewel het in Spanje verboden is om honden te mishandelen of te doden, wordt er amper gehandhaafd en doet de Spaanse overheid vrijwel niets om een einde te maken aan de misstanden. Het lot van de honden ligt volledig in handen van burgers die uit eigen beweging de dieren vangen, verzorgen én op zoek gaan naar een gouden mandje, veelal in het buitenland. Toch is er hoop dat het een en ander verandert: de nieuwe linkse coalitieregering van Podemos en PSOE richtte in januari een directoraat-generaal op voor een betere bescherming van dieren in Spanje. Tegelijkertijd valt de bescherming van jachthonden veelal onder de verantwoordelijkheid van de deelstaatregeringen, die grotendeels bestaan uit rechtse partijen die de jacht juist beschermen. Het is maar de vraag hoe dit zal uitpakken. Ondertussen wordt er vanuit Europa amper actie ondernomen om de Spaanse galgo’s en podenco’s te beschermen, twee van de meest mishandelde hondenrassen in Europa.

Protest in Amsterdam, 2 februari 2020

Hazekamp:

“De manier waarop dieren in Europa behandeld worden is ronduit schandalig. Spanje is het enige land ter wereld waar de jacht met honden nog plaatsvindt. En de rest van Europa kan niet langer stilletjes toekijken, de andere kant opkijken en wachten tot het zichzelf oplost. Tot nu toe is er door Europa nog helemaal geen actie ondernomen om het leven van deze dieren te verbeteren. En dat, terwijl schending van dierenrechten, een kernwaarde van de Europese Unie zou moeten zijn.”

En de noodzaak voor een oplossing is hoog. Op de dag van de actie werd er massaal in Spanje op social media het nieuws gedeeld dat 4 galgo’s dood in een put gevonden zijn. De opvangcentra stromen inmiddels vol met galgo’s en podenco’s die hulp nodig hebben.

Protest in Amsterdam tegen misstanden jachthonden Spanje2020-02-05T15:05:22+00:00

Onderzoek naar Verdrag van Lissabon

2020-04-01T09:41:17+00:00

Het Comité Anti Stierenvechten en Stichting DutchGalgoLobby hebben gezamenlijk opdracht gegeven om onderzoek te doen naar artikel 13 van het Verdrag van Lissabon door advocatenkantoor Blue Legal. Dit onderzoek richtte zich op de bestaande mogelijkheden om vanuit de Europese Unie een einde te maken aan het stierenvechten, lokale stierenfeesten én de mishandelingen die voortvloeien uit de jacht met galgo’s in Spanje.

Spaanse galgo

Foto: Sara_GoMar Flickr via Compfight cc

Artikel 13 van het Verdrag van Lissabon maakt een uitzondering voor het verbieden van bepaalde vormen van dierenleed die deel uitmaken van culturele tradities, godsdienstige riten en regionaal erfgoed vanuit de Europese Unie.

Dankzij het onderzoek hebben beide organisaties een breed beeld gekregen van de wettelijke, juridische en politieke mogelijkheden om vanuit de Europese Unie een einde te maken aan het stierenvechten, lokale stierenfeesten en de mishandelingen die voortkomen uit de jacht met galgo’s. Uit strategische overwegingen kunnen we u momenteel niet vertellen wat de volgende stappen zullen zijn. Wel kunnen we alvast melden dat de onderzoeksresultaten uitgebreid besproken zullen worden met onze collega’s in Spanje om ze verder te betrekken bij het te volgen traject. Uiteraard zullen we u op de hoogte houden van alle ontwikkelingen omtrent onze strijd om vanuit de Europese Unie een einde te maken aan het stieren- en galgoleed in Spanje.

Omdat de te volgen strategieën voor het bestrijden van de stierengevechten, de stierenfeesten en de mishandelingen die voortkomen uit de jacht met galgo’s sterk van elkaar verschillen, zullen beide organisaties verschillende trajecten uitstippelen.

Stichting DutchGalgoLobby bedankt iedereen die financieel heeft bijgedragen aan de uitvoering van dit onderzoek. Duidelijk is geworden dat er nog veel vervolgstappen nodig zijn om te kunnen bepalen of wij ons kunnen beroepen op artikel 13 van het Verdrag van Lissabon. Wij willen de fondsen die wij nu nog beschikbaar hebben graag voor deze vervolgstappen gebruiken. Uiteraard zullen wij hiervan verslag doen in onze financiële verantwoording.

Onderzoek naar Verdrag van Lissabon2020-04-01T09:41:17+00:00

Teken onze petitie tegen galgoleed in Spanje

2020-04-01T09:41:54+00:00
Spaanse galgo

Foto: Pixabay

Foto: Pixabay

In Spanje worden jaarlijks in februari, na het jachtseizoen, zo’n 50.000 galgo’s mishandeld of gedood wanneer ze niet (meer) aan de eisen van de jagers voldoen. De Stichting DutchGalgoLobby heeft een Manifest gemaakt en probeert nu zo veel mogelijk Bekende Nederlanders (BN-ers) te motiveren dit Manifest te onderschrijven.

Naast dit Manifest loopt er een petitie die door zo veel mogelijk Niet Bekende Nederlanders (NBN-ers) getekend zou moeten worden.

Lees meer en teken de petitie! 

Uw gegevens worden bij ons goed beschermd. Derden kunnen niet bij deze informatie. We voldoen hiermee aan de privacywetgeving. Lees hier onze privacyverklaring.

Teken onze petitie tegen galgoleed in Spanje2020-04-01T09:41:54+00:00

Stichting DutchGalgoLobby komt ook op voor andere dieren.

2017-06-27T08:12:11+00:00

Op het Animal Event 2017 constateerden wij ernstige misstanden.

Met onderstaande email hebben wij de organisatie van het event hier op aangesproken en hen verzocht in de toekomst voor meer diervriendelijke activiteiten te kiezen.

Uiteraard zullen wij dit opvolgen.


April 2017 –
Geachte heer/mevrouw,

De Stichting DutchGalgoLobby was met een stand vertegenwoordigd op het Animal Event 2017.

Als dierenwelzijnsorganisatie, die zich inzet tegen het mishandelen van Spaanse Windhonden, was ons doel zo veel mogelijk mensen bewust te maken van de situatie in Spanje.
Een belangrijke voorwaarde voor onze stichting om deel te nemen aan een evenement is dat het belang van dieren voorop staat.
Helaas hebben wij tijdens het evenement een aantal zeer dieronvriendelijke situaties moeten constateren op het Boerderij Plein.

Een zeug met biggen werd overdag aan het publiek getoond, loslopend in een hok.
Na sluitingstijd echter werd het dier gefixeerd in een kraamkooi. Wij vinden dit een zeer ernstige vorm van dierenmishandeling.
Wij realiseren ons ook dat het een gebruikelijke en toegestane methode is in de bio-industrie.
Als uw organisatie zich ten doel had gesteld de wrede situatie aan het publiek te tonen om maatschappelijk bewustzijn te creëren dan hadden wij daar nog begrip voor gehad.

Echter, bezoekers werden niet geacht dit te zien. Dit was blijkbaar de gemakkelijkste manier om het dier gedurende de nacht achter te laten.

Ook stond een bak met kuikens in de volle zon. Bezoekers konden de kuikens aanraken en uit de bak tillen wat ernstige stress bij de dieren veroorzaakte. De kuikens hadden het duidelijk te warm en één kuiken lag stil en in een vreemde houding.
Over het gebruik van soja en de daaruit voortvloeiende kap van bossen werd bewust verkeerde informatie verstrekt.
Er werd gesuggereerd dat het gebruik van soja voor menselijke consumptie als sojamelk of vleesvervangers zou leiden tot ontbossing.
Over het gebruik van soja voor diervoer en de daaruit voortvloeiende desastreuze gevolgen voor het milieu werd echter niet gerept.

De consumptie van dierlijke producten werd op deze manier onterecht als milieuvriendelijker voorgesteld dan de consumptie van vegetarische producten.
De Stichting DutchGalgoLobby heeft dit duidelijk ervaren als een onterechte promotie van de bio industrie.

Wij hebben onze constateringen gemeld bij een aantal dierenwelzijnsorganisaties.
Ook zij hebben zich verontwaardigd en verontrust getoond.

Wij verzoeken u om van het Animal Event 2018 een evenement te maken zonder dierenmishandeling.

Graag verneem ik van u of u aan ons verzoek gehoor wilt geven en op welke manier.

Hoogachtend,

Namens Stichting DutchGalgoLobby

 

Wilma van der Wel

Voorzitter

Stichting DutchGalgoLobby komt ook op voor andere dieren.2017-06-27T08:12:11+00:00

Het einde van het jachtseizoen…

2017-08-21T08:57:22+00:00

Het einde van het jachtseizoen…World Animal Protection is in Spanje om de situatie ter plaatse te bekijken!
https://www.worldanimalprotection.nl/ (teken de petitie)

Film Link

Live: op bezoek bij Scooby, de grootste Galgo-opvang in Spanje.

Geplaatst door World Animal Protection Nederland op Dinsdag 31 januari 2017

Het einde van het jachtseizoen…2017-08-21T08:57:22+00:00

World Animal Protection Nederland

2019-11-14T12:09:10+00:00

Videoverslag Spaanse windhonden 1

Afgelopen week waren we in Spanje. Het jachtseizoen is namelijk afgelopen en de Spaanse windhonden, de galgo’s, worden nu massaal gedumpt. De komende dagen doen we in video’s verslag van ons bezoek. In dit eerste videoverslag vertelt onze collega Dirk-Jan Verdonk over de enorme omvang van het probleem. Teken hier de petitie: http://ow.ly/NzkD308G2kx

Geplaatst door World Animal Protection Nederland op Zaterdag 4 februari 2017

World Animal Protection Nederland
4 februari om 11:04 ·

Afgelopen week waren we in Spanje. Het jachtseizoen is namelijk afgelopen en de Spaanse windhonden, de galgo’s, worden nu massaal gedumpt. De komende dagen doen

film link

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

World Animal Protection Nederland2019-11-14T12:09:10+00:00

GEBOREN OM ONS HART TE WINNEN EN GEEN WEDSTRIJDEN…

2019-11-14T12:09:10+00:00


GEBOREN OM ONS HART TE WINNEN EN GEEN WEDSTRIJDEN…
Zondag 5 februari zijn er in 25 Spaanse steden demonstraties tegen de jacht met Galgos en andere voor dit doel gebruikte rassen. We wensen alle deelnemers succes en een mooie dag!
DutchGalgoLobby desea a todos los participantes de la demonstraciones DE NO A LA CAZA de mañana mucho éxito! Y un buen día!!!

GEBOREN OM ONS HART TE WINNEN EN GEEN WEDSTRIJDEN…2019-11-14T12:09:10+00:00

Februari 2017 – Brief aan de Spaanse Ambassadeur!

2017-02-06T09:05:47+00:00

Nu het jachtseizoen in Spanje voorbij is en tienduizenden Galgo’s worden gedumpt of mishandeld vinden wij dat het moment gekomen is om de Spaanse ambassadeur aan te spreken op de situatie.
In mei 2016 waren wij aanwezig bij de demonstratie in Den Haag.
De vertegenwoordiger van de ambassade, eerste secretaris Mevrouw Luisa Sanches Bravo Carretero , weigerde onze toespraken aan te horen.
Zelfs voor mevrouw Anja Hazekamp, Europarlementariër van de Partij voor de Dieren, werd de deur gesloten.
Na afloop van de speeches wilde mevrouw Sanches Bravo Carretero wel wat documenten aannemen.
Ze beloofde dat ze deze aan “de hoogst verantwoordelijke instantie” zou overhandigen.
We hebben haar recent twee maal schriftelijk gevraagd wie deze instanties zijn. Wij wilden graag weten wat er met de informatie was gebeurd.
Hierop geeft ze geen antwoord.

Als vervolg hierop schreven wij een brief aan de Spaanse Ambassadeur, Dhr. J. Vallaure.
Wij vragen hem om een gesprek zodat we de situatie in Spanje bij hem onder de aandacht kunnen brengen.
Nu, begin februari, worden immers tienduizenden Galgo’s gedumpt en/of mishandeld omdat het jachtseizoen geëindigd is.

Wij wachten zijn reactie af.

Lees de brief hier

Februari 2017 – Brief aan de Spaanse Ambassadeur!2017-02-06T09:05:47+00:00

Verslag Protestmars in Den Haag zaterdag 21 mei.

2019-11-14T12:09:11+00:00

Verslag Protestmars in Den Haag zaterdag 21 mei.

marsmei1656
Stichting DutchGalgoLobby ondersteunde de door Greyhounds Rescue Holland georganiseerde protestmars naar de Spaanse Ambassade.
Op ons verzoek was Europarlementariër Anja Hazekamp van de Partij voor de Dieren aanwezig. Voor de Spaanse ambassade hield ze een korte toespraak voor de ca 500 demonstranten en hun honden. Ook een vertegenwoordiger van de Spaanse shelter Galgo’s del Sur sprak de demonstranten toe. Helaas wilden vertegenwoordigers van de Spaanse ambassade hen niet aanhoren. Na de toespraken mochten we aanbellen en wilden ze een document in ontvangst nemen.
Deze reactie maakte voor ons duidelijk dat de mishandeling van de Spaanse windhonden voor hen geen hoge prioriteit heeft.
De grote opkomst heeft aan hen hopelijk duidelijk gemaakt dat velen daar anders over denken.

Verslag Protestmars in Den Haag zaterdag 21 mei.2019-11-14T12:09:11+00:00

11 januari 2015: Finale jachtwedstrijden is weer begonnen

2019-11-14T12:09:13+00:00

In het weekend van 10/11 januari 2015 zijn de finales van de jaarlijkse nationale kampioenschappen voor de jacht-wedstrijden met Galgo’s in Spanje weer begonnen.

Dit kondigt weer het begin aan van een tragische periode voor de Galgo’s die tijdens de wedstrijden minder presteren. Niet voor niets wordt februari, zoals u kunt zien in de film Fébrero van Irene Blanquez, de ‘vrees van de Galgo’ genoemd.

DutchGalgoLobby heeft dit jaar een groot aantal Spaanse kranten benaderd en ze gevraagd om ook aandacht te besteden aan de ‘donkere kant’ van deze wedstrijden. Veel Spaanse kranten besteden, aangespoord door de Gualgero-lobby, aandacht aan de jachtwedstrijden maar het Galgo-leed wordt hierbij (nog) niet vermeld.

Wij houden u op de hoogte!

11 januari 2015: Finale jachtwedstrijden is weer begonnen2019-11-14T12:09:13+00:00
Laad meer berichten