Waarom doneren?

2019-11-14T12:09:30+00:00

DutchGalgoLobby maakt, net zoals andere stichtingen, kosten om haar doelstellingen te realiseren.

Wij werken echter zeer kostenbewust en efficient waardoor vrijwel alle donaties direct ten goede komen aan de beinvloeding van de politiek en de publieke opinie.

In ons jaarverslag kunt u zien dat de operationele kosten van DutchGalgoLobby tot een absoluut minimum beperkt blijven.

Zonder donateurs is het voor ons onmogelijk de Spaanse Galgo te helpen. Elke donatie, hoe klein ook, is bij ons dan ook zeer welkom.

Wij wilen u op voorhand bedanken  voor uw gift!

Steun ons; de Galgo verdient een beter lot!

.

Waarom doneren?2019-11-14T12:09:30+00:00

Beleidsplan

2019-11-14T12:09:30+00:00

DutchGalgoLobby heeft een beleidsplan dat periodiek wordt aangepast. In het beleidsplan vindt u ook o.a. de beloningstructuur van de Stiching. Click hieronder voor de meest recente versie.

<2014>

Beleidsplan2019-11-14T12:09:30+00:00
Laad meer berichten