De Galgo problematiek (vervolg)

Gelukkig zijn er ook in Spanje mensen die zich het lot van dieren aantrekken.

Er zijn tientallen “shelters” die de honden opnemen en verzorgen. Geld om dit te bekostigen ontbreekt meestal. Vaak lijden de honden aan ziektes en ondervoeding.

De Spaanse overheid ondersteunt deze particuliere initiatieven niet.

De overheid doet wel iets… Om te voorkomen dat jagers hun honden zelf doden, zijn dodingsstations gebouwd. De honden worden hier na een vastgesteld aantal dagen vergast.

Omdat het zelden voorkomt dat een hond het dodingsstation levend verlaat, krijgt hij nauwelijks verzorging. Ziek van angst, pijn en ondervoeding wacht de hond op het einde.

En zelfs het einde is niet snel en pijnloos want middelen om te euthaniseren kosten geld en dit steken de mensen liever in hun eigen zak.

De Spaanse shelters worden soms ondersteund door buitenlandse stichtingen die fondsen werven en adoptieprocedures begeleiden. Er worden zo veel mogelijk galgo’s naar het buitenland gebracht om daar de rest van hun leven bij een liefdevol gezin te kunnen slijten.

DutchGalgoLobby ondersteunt deze initiatieven met fondsen op projectmatige basis maar is zich er ook van bewust dat het probleem bij de bron moet worden aangepakt. DutchGalgoLobby wil op landelijk, Europees en internationaal niveau een bewustwordingsproces op gang brengen dat uiteindelijk zal leiden tot het stoppen van deze traditionele mishandelingen.