Stichting DutchGalgoLobby

Donateur informatie

U kunt het werk van Stichting DutchGalgoLobby op diverse manieren steunen:

  • Door donateur te worden invullen (onderaan deze pagina) of door een eenmalige gift via geef.nl te doen.

Meer informatie over:
Hebt u er al eens aan gedacht om onze organisatie op te nemen in uw testament (tab testament)?
Voor u en ons is het voordelig om periodiek schenker (tab periodieke giften) te worden.

Ons bankrekeningnummer bij de ABN-Amro is NL66ABNA0613094565,
Ten name van Stichting DutchGalgoLobby.

Nalatenschappen: Erfenissen en legaten
U kunt de galgo’s na uw dood helpen door Stichting DutchGalgoLobby op te nemen in uw testament. Nalaten aan een goed doel is fiscaal voordelig. Voor al hetgeen DutchGalgoLobby als erfgenaam of legataris uit een nalatenschap ontvangt, geldt dat DutchGalgoLobby daarover geen successierecht verschuldigd is. Legaten of erfenissen kunt u regelen via uw notaris.

Nalatenschap
Een testament is bedoeld om vast te leggen wat er met uw nalatenschap gebeurt. Veel mensen zien er tegenop om een testament te maken, maar het is een heel goede manier om de zaken netjes te regelen. Naast familie en vrienden kunt u ook een goed doel zoals DutchGalgoLobby opnemen in uw testament. Via uw testament kunt u ons werk op verschillende manieren begunstigen.

1. Legaat
Een legaat is een bepaling in uw testament waarmee u een door u gekozen vast bedrag, bepaalde goederen of een percentage van uw nalatenschap aan een persoon of instelling schenkt. Met een legaat kent u een deel uit de nalatenschap specifiek toe, voordat de rest van de nalatenschap wordt verdeeld. Een legaat ten gunste van DutchGalgoLobby kunt u door een notaris in uw testament laten opnemen.

2. Erfenis
In uw testament kunt u DutchGalgoLobby ook tot (mede)erfgenaam benoemen. U kunt daarin beschrijven welk deel van uw nalatenschap u aan ons werk ten goede wilt laten komen. Ook kunt u in uw testament uw erfgenamen verzoeken om na uw overlijden een bedrag te schenken aan DutchGalgoLobby. Dit verzoek is echter niet bindend. Uw notaris kan u over een erfenis ten gunste van DutchGalgoLobby adviseren.

U kunt DutchGalgoLobby steunen met een periodieke gift.
Periodieke giften mag u altijd geheel aftrekken van uw inkomstenbelasting.
Voor Periodiek Schenken moet er wel voldaan worden aan een paar simpele eisen.
Die voorwaarden staan op de website van de Belastingdienst. 

Wilt u DutchGalgoLobby met een periodieke gift steunen dan moet er eerst een schriftelijke overeenkomst worden opgemaakt tussen u en DutchGalgoLobby.
Het formulier daarvoor vindt u op de website van de Belastingdienst, volg daarvoor deze link.

Gebruik dit formulier ‘Periodieke gift in geld’ als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen aan DutchGalgoLobby.
Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte voor de ontvangende instelling.

Wilt u dat uw periodieke gift in geld automatisch naar DutchGalgoLobby wordt overgemaakt?
Dan kunt u het formulier ‘Betalingsvolmacht gebruiken.

DutchGalgoLobby is ANBI gecertificeerd.
Het RSIN nummer van DutchGalgoLobby is: 8504 56 459.

U hoeft de formulieren alleen nog maar in te vullen, te ondertekenen en aan ons te sturen.

Stichting DutchGalgoLobby
p.a. Valweg 7,  3233 LX  Oostvoorne

Na ontvangst van de formulieren zullen ook wij deze ondertekenen en met een bevestiging van ontvangst uw exemplaar aan u retourneren.

Ja! Ik word donateur van stichting DutchGalgoLobby

Stichting DutchGalgoLobby ontvangt geen subsidies en is volledig afhankelijk van giften en donaties. Staat u ook achter ons werk en wilt u ons helpen het leed van de Galgo’s te verminderen, steun ons dan alstublieft financieel.

Automatische incassoAcceptgiro (vanaf €10,-)


Persoonlijke gegevens:


ManVrouw

Ik ben 18 jaar of ouder
aanmelden voor onze nieuwsbrief

Download hier het formulier als PDF