Jaarstukken

DutchGalgoLobby publiceert haar jaarstukken en verantwoording jaarlijks op haar website. Het jaar 2011/2012 betreft een zgn. verlengd boekjaar.

<jaarverslag 2014>
<jaarverslag 2013>
<jaarverslag 2011/2012>