Op het Animal Event 2017 constateerden wij ernstige misstanden.

Met onderstaande email hebben wij de organisatie van het event hier op aangesproken en hen verzocht in de toekomst voor meer diervriendelijke activiteiten te kiezen.

Uiteraard zullen wij dit opvolgen.


April 2017 –
Geachte heer/mevrouw,

De Stichting DutchGalgoLobby was met een stand vertegenwoordigd op het Animal Event 2017.

Als dierenwelzijnsorganisatie, die zich inzet tegen het mishandelen van Spaanse Windhonden, was ons doel zo veel mogelijk mensen bewust te maken van de situatie in Spanje.
Een belangrijke voorwaarde voor onze stichting om deel te nemen aan een evenement is dat het belang van dieren voorop staat.
Helaas hebben wij tijdens het evenement een aantal zeer dieronvriendelijke situaties moeten constateren op het Boerderij Plein.

Een zeug met biggen werd overdag aan het publiek getoond, loslopend in een hok.
Na sluitingstijd echter werd het dier gefixeerd in een kraamkooi. Wij vinden dit een zeer ernstige vorm van dierenmishandeling.
Wij realiseren ons ook dat het een gebruikelijke en toegestane methode is in de bio-industrie.
Als uw organisatie zich ten doel had gesteld de wrede situatie aan het publiek te tonen om maatschappelijk bewustzijn te creëren dan hadden wij daar nog begrip voor gehad.

Echter, bezoekers werden niet geacht dit te zien. Dit was blijkbaar de gemakkelijkste manier om het dier gedurende de nacht achter te laten.

Ook stond een bak met kuikens in de volle zon. Bezoekers konden de kuikens aanraken en uit de bak tillen wat ernstige stress bij de dieren veroorzaakte. De kuikens hadden het duidelijk te warm en één kuiken lag stil en in een vreemde houding.
Over het gebruik van soja en de daaruit voortvloeiende kap van bossen werd bewust verkeerde informatie verstrekt.
Er werd gesuggereerd dat het gebruik van soja voor menselijke consumptie als sojamelk of vleesvervangers zou leiden tot ontbossing.
Over het gebruik van soja voor diervoer en de daaruit voortvloeiende desastreuze gevolgen voor het milieu werd echter niet gerept.

De consumptie van dierlijke producten werd op deze manier onterecht als milieuvriendelijker voorgesteld dan de consumptie van vegetarische producten.
De Stichting DutchGalgoLobby heeft dit duidelijk ervaren als een onterechte promotie van de bio industrie.

Wij hebben onze constateringen gemeld bij een aantal dierenwelzijnsorganisaties.
Ook zij hebben zich verontwaardigd en verontrust getoond.

Wij verzoeken u om van het Animal Event 2018 een evenement te maken zonder dierenmishandeling.

Graag verneem ik van u of u aan ons verzoek gehoor wilt geven en op welke manier.

Hoogachtend,

Namens Stichting DutchGalgoLobby

 

Wilma van der Wel

Voorzitter