DutchGalgoLobby maakt, net zoals andere stichtingen, kosten om haar doelstellingen te realiseren.

Wij werken echter zeer kostenbewust en efficient waardoor vrijwel alle donaties direct ten goede komen aan de beinvloeding van de politiek en de publieke opinie.

In ons jaarverslag kunt u zien dat de operationele kosten van DutchGalgoLobby tot een absoluut minimum beperkt blijven.

Zonder donateurs is het voor ons onmogelijk de Spaanse Galgo te helpen. Elke donatie, hoe klein ook, is bij ons dan ook zeer welkom.

Wij wilen u op voorhand bedanken  voor uw gift!

Steun ons; de Galgo verdient een beter lot!

.